آوریل 23, 2024

سونوگرافی

سونوگرافی دستگاه سونوگرافی چیست؟ دستگاه سونوگرافی یک ابزار تصویربرداری پزشکی است که از امواج فراصوتی (Ultra Sound) برای تولید تصاویر بدن انسان یا حیوانات استفاده می‌کند. […]
آوریل 16, 2024

ماشین بیهوشی

ماشین بیهوشی چیست؟ ماشین بیهوشی ماشین بیهوشی یک دستگاه پزشکی است که جهت اینکه بیمار را به طور موقت بیهوش کرد و فرآیندهای پزشکی را بدون […]
ماشین بیهوشی
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more