تجهیزات مخصوص دامپزشکی شامل تمامی وسایل و دستگاه‌هایی است که برای تشخیص، درمان، و مراقبت از حیوانات به کار می‌روند.

این تجهیزات شامل تجهیزات اتاق عمل، تجهیزات تصویربرداری و تجهیزات کلینیکال است.

دستگاه‌های ذکر شده شامل:

میز جراحی، الکتروکوتر و … .

سونوگرافی، CRو … .

مانیتورینگ علائم حیاتی، ECG و … .

تمامی دستگاه ها مناسب برای دامپزشکی هستند.

این تجهیزات معمولاً با توجه به نیازهای حیوانات و محیط کاری در کلینیک‌های دامپزشکی و مراکز تحقیقاتی تولید می‌شوند.

از آنجایی که حیوانات اغلب از انواع مختلفی هستند و نیازهای پزشکی آنها نیز متنوع است، تجهیزات دامپزشکی می‌توانند بسیار گسترده و متنوع باشند.

دستگاه های ذیل مخصوص شاخه دامپزشکی هستند.

پمپ سرنگ JMS – Sp-500
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more