تجهیزات پزشکی شامل هرگونه وسایل، دستگاه‌ها و تجهیزاتی است که در بخش‌های مختلف صنعت پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این تجهیزات شامل تجهیزات اتاق عمل، تجهیزات تصویربرداری، تجهیزات اسکوپی و تجهیزات کلینیکال است.

دستگاه‌های ذکر شده شامل:

C-ARM، الکتروکوتر و … .

سونوگرافی، رادیولوگرافی و … .

آندوسکوپی، لاپاراسکوپی و … .

مانیتورینگ علائم حیاتی، ECG و … .

دستگاه های ذیل مخصوص شاخه پزشکی هستند.

الکتروکوتر Valleylab – Force 2
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more