برچسب: فروش دستگاه رادیولوژی

 • C ARM (فلوئوروسکوپی)

  C ARM (فلوئوروسکوپی)

  فلوئوروسکوپی یا فلوروسکوپی (fluoroscopy) یک روش تصویربرداری است که در علوم تشخیصیِ رادیولوژی و فیزیک پزشکی کاربرد فراوانی دارد. دستگاه C ARM (فلوئوروسکوپی) نوعی از دستگاه رادیولوژی است که با استفاده از آن فلوئوروسکوپی انجام میشود فلوئوروسکوپی یا فلوروسکوپی یک روش تصویربرداری است که در علوم تشخیصیِ رادیولوژی و فیزیک پزشکی کاربرد فراوانی دارد. یک […]

  READ MORE
 • رادیولوژی پرتابل siemens

  رادیولوژی پرتابل

  رادیولوژی پرتابل Siemens دستگاه رادیولوژی پرتابل Siemens دستگاهی آلمانی است که برای استفاده در مراکز و بیمارستان ها طراحی شده است . رادیولوژی پرتابل نوعی از دستگاه های رادیولوژی است که قابل حمل است و با استفاده از آن میتوان تصویر برداری های پزشکی را در محل های مختلف انجام داد  شکل کلی دستگاه رادیولوژی […]

  READ MORE