برچسب: فروش دی آر

  • رادیولوژی دیجیتال

    رادیولوژی دیجیتال ( DR )

    رادیولوژی دیجیتال دستگاه رادیولوژی دیجیتال ( رادیولوژی DR ) یا همان Digital radiology نسل جدید سیستم های رادیولوژی می باشد. در این سیستم ها دیگر خبری از کاست و سیستم تاریک خانه و … برای بدست آوردن عکس رادیولوژی نیست در سیستم های رادیولوژی DR عکس گرفته شده در آن واحد توسط سیستم کامپیوتر نمایش […]

    READ MORE