برچسب: خرید پمپ سرنگ JMS

  • پمپ سرنگ JMS

    پمپ سرنگ JMS

    پمپ سرنگ JMS پمپ سرنگ یکی از دستگاه هایی است که به کمک آن مایعات با حجم کمتر را با دقت بسیار زیادی به فرد بیمار تزریق می کنند. همانطور که میدانید تزریق کنترل نشده برخی از داروهای خاص به بدن باعث آوردوز می شود و خطرات جانی را برای بیمار در بر خواهد داشت. […]

    READ MORE